Actually, yung FEMALE ENTOURAGE ko talaga nag plano nito. Sila ang busy sa pag-iisip ng gimmick at mga props na gagamitin. Sila rin ang dumayo sa Divi para sa mga telang gagamitin. Ginamit lang na dahilan yung 'prenup' ko para maka pag long dress sila sa Bundok.. tsk. tsk. tsk..

Anyway, SUPER sulit naman ang paghahanda nila. at nag request pa ng part 2.

P.S. prenup ng Bride at Female entourage. Ang Groom kasi ang naging photographer :D

See prenup tab for the images.
Leave a Reply.